Vortrag | Samstag 02.11.2019 14:30 Uhr | D-3815 Amersfoort

Gendermainstreaming of gevecht van de geslachten?

Het woord gendermainstreaming is in Nederland vrij onbekend. Dat is verwonderlijk, omdat het al vanaf 1997 een belangrijk agendapunt van de EU is. Het thema wordt regelmatig in de Europese Raad van Ministers behandeld, maar de kern van de zaak komt niet naar buiten.
Waar gaat het om? Gender is het geslacht zoals men zich voelt. Of je biologisch een mannelijk of vrouwelijk lichaam hebt is niet meer doorslaggevend. Als je het tegendeel voelt mag je dat als geslacht aannemen. Die gedachtegang moet de geaccepteerde hoofdstroom in de samenleving worden. Als je dat tegenwerkt, discrimineer je en ben je strafbaar.
Om gendermainstreaming voor de gehele samenleving acceptabel te maken, wordt bewust begonnen bij kinderen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om vrij te mogen kiezen voor het geslacht zoals zij zich voelen. Daarom bestaan er al programma’s om te gebruiken in de Duitse kleuterklassen. Is Nederland ook al zover?

Martin Kamphuis woont in Duitsland en heeft vanuit de Duitse context andere informatiebronnen. Het zal belangrijk zijn om de door EU wetgeving gestimuleerde achtergronden te leren kennen. Als het in Nederland anders wordt ingevoerd, misschien nog wel bedekter dan in Duitsland, zal ook hier vanuit de EU de richting worden bepaald.
Gendermainstreaming wijkt bewust af van de orde van God, waarin het om man en vrouw gaat. Na de zondeval werden Adam en Eva door God gestraft. Daardoor bestaat er enerzijds aantrekkingskracht, maar anderzijds ook een gevecht tussen de geslachten. Gendermainstreaming wil dit gevecht uit de weg gaan. Het biedt een andere oplossing dan de Bijbel en zegt: we zijn allemaal gelijk, dus hebben we gelijke rechten en gelijke plichten.

Martin zal in zijn referaat ingaan op de achtergronden van gendermainstreaming, die ook met NewAge te maken hebben. En hij zal proberen duidelijk te maken wat de Bijbel zegt over de relatie tussen de geslachten.

Wees welkom en beluister de interessante wetenswaardigheden over dit onderwerp op zaterdag 2 nov. 2019. De lezing zal plaatsvinden in kerkgebouw ‘Immanuel’, Kraanvogelstraat 1, Amersfoort. De toegang is gratis, inclusief koffie/thee/soep (wel collecte). Registreer u svp voor deze lezing via: www.stichting-sense.nl.

Programma:
14.00 uur: Zaal open
14.30 uur: Inleiding + aanvang lezing;
15.45 uur: Pauze met koffie/thee en koek/cake;
16.00 uur: Vervolg lezing en gelegenheid tot vragen stellen;
16.30 uur: Afsluiting, daarna is soep verkrijgbaar (zelf broodjes meenemen).

De naam ‘SENSE’ staat voor Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie. Zij bestaat uit een interkerkelijke groep christenen. De stichting waarschuwt sinds 1989 voor zaken die ons geestelijk leven kunnen schaden. Met als doel dat vele serieuze zoekers de weg (terug) zullen vinden naar de levende God, die echte vrede en vervulling geeft door het geloof in Jezus Christus.

Zur Terminübersicht

Weitere Infos

Veranstalter:
Kerkgebouw Immanuel

Veranstaltungsort:

Kraanvogelstraat 1
3815 - Amersfoort
Deutschland 

Kontakt:

Peter de Nooy (voorzitter)


Jan van Dijl
E-Mail
Mehr Infos
Flyer zur Veranstaltung

Informationen zum Newsletter

Wichtig: Nach Ihrer Anmeldung senden wir eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie diese, damit Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden. Falls Sie die Bestätigungsmail nicht beantworten, wird Ihre Anmeldung automatisch wieder gelöscht.

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum Personalisieren unseres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Damit dieser Newsletter nicht ungewollt in Ihren Spamordner verschoben wird, tragen Sie bitte unsere Absenderadresse in Ihr persönliches Adressbuch ein.

Sie möchten sich wieder abmelden?
Den Newsletter können Sie jederzeit wieder abbestellen. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, verwenden Sie bitte den Abmeldelink in dem E-Mail-Newsletter.

GateWay e.V.