Met de deur in huis vallen

Na een voordracht over het boeddhisme en het christendom kwam er een jonge man op me af met een vraag. Ik beantwoordde zijn vraag en vond dat ik hém toen ook wel een vraag mocht stellen. Heel direct vroeg ik: “Ken je Jezus Christus?“ Hij stotterde verbaasd een paar verwarde woorden. „Wíl je Jezus Christus leren kennen?“ vroeg ik verder. Na een kort moment, waarin hij zichtbaar een heftige, innerlijke strijd voerde, zei de jongen: “Ja, dat wil ik wel.” Ik bad met hem en hij sprak mijn gebed na. Een gebed, waarin hij Jezus Christus voor het eerst van zijn leven persoonlijk aansprak. De vreugde over deze ontmoeting straalde van zijn gezicht.

Jezus zegt in Johannes 10:7-9: “Ik ben de deur...” Een deur verbindt twee ruimtes met elkaar. We gaan door een deur, als we graag in de ruimte achter de deur willen komen. De Bijbel spreekt vaker over een verandering van ruimte waarbij door een deur gegaan wordt.

1. God gaat door de poort die leidt vanuit de hemel tot in onze wereld. Psalm 24 spreekt daarvan: “Heft, poorten uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga”. God, de Koning der ere kwam in Zijn Zoon Jezus naar deze wereld. Daaraan denken we met het kerstfeest, dat God in Jezus als mens op aarde geboren werd, in de stal van Bethlehem.

2. Deze Jezus Christus wil door de deur van ons hart vanuit de algemene ruimte van deze wereld in de persoonlijke wereld van een mens binnenkomen. Openbaring 3:20 zegt: “Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen...” Vanaf het moment dat de eerder genoemde jonge man in het gebed Jezus bewust uitnodigde in zijn hart te komen, werd Jezus deel van zijn persoonlijke leven. Door de dood van Jezus en zijn opstanding, waaraan we met het paasfeest denken, kan dit echt gebeuren. Daardoor heeft Jezus de weg tot God gebaand.

3. Pas nadat we Jezus ruimte in ons persoonlijke leven hebben gegeven, kunnen we door Jezus, de Deur, vanuit de ruimte van deze wereld in de ruimte van Gods Koninkrijk stappen. Op het eerste pinksterfeest in Jeruzalem lieten veel mensen zich dopen. Drieduizend werden er toegevoegd tot de gemeente, het zichtbare deel van Gods Rijk. Dit wordt in Johannes 10:7 “kudde” geneoemd: “Ik ben de deur der (of: naar de) schapen. Op het eerste gezicht schijnt dat verwarrend te zijn, deel uit te maken van een blakende schaapskudde. Maar, zo zegt Jezus: “Mijn schapen horen naar mijn stem” (v. 27). Bovendien bestaat Gods Rijk ook in de heerlijkheid van het behouden zijn (v. 9).

Toen ik met de jonge man bad, vond hij tot deze heerlijkheid. Ook zijn vriendin is op de zelfde dag tot het geloof gekomen. Beide waren tot dan toe met de New Age beweging bezig geweest. Inmiddels zijn ze getrouwd en bezoeken samen een kerk in hun stad. Ze lezen in de bijbel met andere schapen (christenen) en leren veel nieuwe dingen over Jezus en het Koninkrijk van God. De New Age oefeningen hebben ze achter zich gelaten en ze zijn blij dat ze bij de kudde van de Heere Jezus horen.

Viel ik door mijn onverwachte vraag met de deur in huis, of was het Jezus zelf? Deze plotselinge ommekeer toont een grotere kracht dan die van een mens: Jezus viel met de deur in het levenshuis van deze jonge mensen.

Zestien jaar geleden kwam de Heere Jezus, door een gebed van een vrouw in Australië bij mij en mijn vrouw in ons levenshuis. Vandaag verheugen we ons noch steeds dat Jezus het centrum van ons leven is. Wij hopen dat Hij nog bij veel mensen met de deur in huis zal vallen. Natuurlijk zonder dwang. Want ieder mens moet zelf de deur van zijn hart openen voor Jezus Christus.

In het boek ‘Weg van Boeddha’ vertelt Martin (Nederlander) over zijn leven als Boeddhist en Elke (Duitse) over haar verstrikking in de New Age. Zij kwamen tijdens een wereldreis in Australië tot het geloof in Jezus Christus. Dit boek verscheen in 2001 bij Ark-boeken.
Martin en Elke Kamphuis schreven een tweede boek in het Duits over de machtsaspiraties van het Boeddhisme, en de verbanden tussen het Boeddhisme en de New Age beweging, in het Duits: ‘Buddhismus auf dem Weg zur Macht?’ Beide boeken kunnen besteld worden bij: info@gateway-ev.de; tel. 0049 (0) 6445 612 259.

Informationen zum Newsletter

Registrieren Sie sich und erhalten Sie regelmäßig wissenswerte Informationen über unsere Arbeit und unsere Veranstaltungen.

Wichtig: Nach Ihrer Anmeldung senden wir eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie diese, damit Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden. Falls Sie die Bestätigungsmail nicht beantworten, wird Ihre Anmeldung automatisch wieder gelöscht.

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum Personalisieren unseres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Damit dieser Newsletter nicht ungewollt in Ihren Spamordner verschoben wird, tragen Sie bitte unsere Absenderadresse in Ihr persönliches Adressbuch ein.

Sie möchten sich wieder abmelden?
Den Newsletter können Sie jederzeit wieder abbestellen. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, verwenden Sie bitte den Abmeldelink in dem E-Mail-Newsletter.

GateWay e.V.