Boeddhist word(t) Christen!

Martin Kamphuis werkt met zijn vrouw Elke in Duitsland en houdt voordrachten over het verschil tussen het Boeddhisme, het New Age-denken en het Christendom. Twee jaar geleden richtten zij de vereniging "Gateway" op.

Kamphuis was meer dan zeven jaar boeddhist voor hij zich tot het christelijke geloof bekeerde. In de tijd dat hij in Amsterdam zijn eigen praktijk voor New Age-therapieën had, leerde hij Elke kennen. Elke hield zich vooral bezig met esoterie en dat ging goed samen met Martins boeddhistische interesse.
Samen maakten ze in 1990 een wereldreis en deden onder andere door Australië aan. Daar kwamen zij ‘toevalligerwijze’ in aanraking met een Christelijke gemeente en aanvaardden Jezus Christus als hun Verlosser.

In 1989 werd in het televisieprogramma Tros Actua aandacht besteed aan het werk van Kamphuis als New Age- therapeut op het schip de Cornelia in Amsterdam. De uitzending wekte bij veel mensen nieuwsgierigheid voor dit werk.
Een christen uit de Achterhoek echter, die deze uitzending zag, bad dat Martin tot bekering zou komen. Het spreekt vanzelf dat hij ontzettend blij was, toen hij tien jaar later dezelfde persoon weer op televisie zag. Nu bij Otto de Bruyne in het programma Omega. God had zijn gebed verhoord, de boeddhist was christen geworden.

Martin Kamphuis’ bekering bleef niet onopgemerkt. In de herfst van het jaar 1999 sprak hij op een conferentie in Drachten bij Ds. Bottenblei en in 2002 werd hij uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen in het EO-programma “De verandering”. Daarin bezocht hij zijn vroegere werkplek: het schip de Cornelia in Amsterdam en ontmoette daar twee van zijn vroegere klanten.

Na hun bekering, zestien jaar geleden, vestigden Martin en Elke zich in Duitsland, waar Elke oorspronkelijk vandaan kwam. Martin begon met een studie theologie en was een aantal jaren voorganger van een gemeente. In die tijd schreef hij een verslag van de grote ommekeer in hun leven: Ich war Buddhist, 2000. Dit autobiografische verhaal verscheen ook in het Nederlands onder de titel Weg van Boeddha (Ark Boeken, 2002). Het is in de boekhandel niet meer te verkrijgen, maar nog altijd te bestellen bij de auteur zelf. Mede door het verschijnen van het boek werden Martin en Elke Kamphuis steeds vaker gevraagd om in het openbaar over hun ervaringen te vertellen.

Ze merkten dat veel christenen geen idee hadden hoe gevaarlijk de invloeden van oosterse stromingen en religies kunnen zijn en dat ze daardoor ook niet in staat zijn de (tijd)geesten te onderscheiden. Daarom ontwikkelden Martin en Elke onderwijsmateriaal waarin de verschillende tijdstromingen met elkaar vergeleken worden. Sinds vijf jaar houdt het echtpaar voordrachten en seminars in gemeenten, universiteiten en andere instellingen. Ze werken ook mee aan diensten in kerken en gemeenten.

Graag willen Martin en Elke Kamphuis hun ervaringen en inzichten ook met mensen in Nederland delen.
Voor meer informatie, mail: info@gateway-ev.de

Heeft u interesse Martin en Elke Kamphuis uit te nodigen voor een voordracht?

YouTube
Videos: Vordachten van Martin & Elke Kamphuis in het Duits

De deur

Ik wil dit boek bestellen

Het verhaal van Martin Kamphuis
in het kort:

In zijn studententijd verdiept Martin Kamphuis zich in het Boeddhisme. Twee keer ontmoet hij de Dalai Lama, de geestelijke leider van het Boeddhisme, in levenden lijve. Martin is zeer onder de indruk van de Dalai Lama. Als deze leider op een conferentie in Londen zijn volgelingen vraagt, hem bij wijze van verjaardagscadeau hun hart te geven, is Martin hiertoe meteen bereid.

Als Martin voor de tweede keer in India is, krijgt hij toestemming de Dalai Lama persoonlijk te ontmoeten. Hij hoopt een oplossing te vinden voor de slapeloosheid van zijn vriendin. Echter, de boeddhistische leider biedt hem geen oplossing, maar noemt slechts een aantal meditatietechnieken, zodat Martin zich verder zal kunnen ontwikkelen op de weg van het Boeddhisme om tot geestelijke verlichting te komen. In India en Nepal volgt Martin verschillende meditatiecursussen. Hij laat hem zich bijvoorbeeld 60.000 keer op de grond vallen om zijn karma te verbeteren en de verlichting sneller te bereiken.

Terug in Nederland probeert Martin het Boeddhisme te integreren in de westerse manier van leven. Hij ontwikkelt therapieën en oefent massage- en ademtechnieken. In een schip doet hij aan rebirthing, een therapie waardoor je je geboorte zou kunnen herbeleven en je geboortetrauma verwerken.

Als Martin Elke leert kennen, zijn huidige vrouw, besluiten ze samen een wereldreis te maken. In Australië krijgen ze een lift van een enorm vrolijke man. Martin en Elke denken dat hij drugs heeft gebruikt en daarom zo vrolijk is. Maar de man vertelt over zijn relatie met Jezus Christus, de bron van zijn blijdschap. Dat maakt Martin en Elke nieuwsgierig en als ze door de man worden uitgenodigd voor een kerkdienst, gaan ze op de uitnodiging in. In de gemeente waar ze te gast zijn, is een vrouw die graag met hen wil bidden. Onder het bidden toetst Martin met een boeddhistische techniek of die vrouw de waarheid spreekt. Hij doet een bijzondere ontdekking...

Informationen zum Newsletter

Registrieren Sie sich und erhalten Sie regelmäßig wissenswerte Informationen über unsere Arbeit und unsere Veranstaltungen.

Wichtig: Nach Ihrer Anmeldung senden wir eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie diese, damit Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden. Falls Sie die Bestätigungsmail nicht beantworten, wird Ihre Anmeldung automatisch wieder gelöscht.

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum Personalisieren unseres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Damit dieser Newsletter nicht ungewollt in Ihren Spamordner verschoben wird, tragen Sie bitte unsere Absenderadresse in Ihr persönliches Adressbuch ein.

Sie möchten sich wieder abmelden?
Den Newsletter können Sie jederzeit wieder abbestellen. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, verwenden Sie bitte den Abmeldelink in dem E-Mail-Newsletter.

GateWay e.V.